Zvýšení sazeb tuzemského stravného od 20.8.2022

Od 20.8.2022 jsou sazby tuzemského stravného v důsledku novelizace prováděcí vyhlášky vyhláškou č. 237/2022 Sb. stanoveny takto:120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než …

Kompenzační bonus

První bonusové období bude stanoveno od 22. listopadu do 31. prosince 2021 (tj. 40 dní). Druhé bonusové období stanovuje návrh zákona od 1. do 31. ledna 2022 (tj. 31 dní). Další bonusová období může v návaznosti na vývoj pandemické situace vyhlásit svým nařízením vláda, a to vždy na jeden kalendářní …

Daňové zvýhodnění na dítě

Po změně zákona o daních z příjmů schválenou novelou zákona o státní sociální podpoře budou částky daňového zvýhodnění na děti stanoveny takto:na prvé dítě zůstane beze změny částka 15.204 Kčna druhé dítě se zvýší z 19.404 Kč (1.617 Kč měsíčně) na 22.320 Kč (1.860 Kč měsíčně), jedná se tedy o zvýšení 2.916 Kč ročně (243 …

Nová pravidla v oblasti DPH od 1.7.2021

Od 1. 7. 2021 dochází k významným změnám v zákoně o DPH u elektronického obchodování (e commerce). Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země. Prodej zboží na dálku od 1. 7. 2021 (dříve zasílání zboží) …

Stravenkový paušál od 1.1.2021

Od 1. 1. 2021 se zaměstnavatelé mohou rozhodnout využívat stravenkového paušálu. Příspěvek na stravování v peněžní formě může poskytnout poprvé za měsíc leden 2021. Stejně jako u stravenek je podmínkou pro daňovou uznatelnost poskytnutého příspěvku na stravování odpracování alespoň 3 hodin za směnu. Maximální daňově optimální příspěvek na stravování je pro rok 2021 ve výši 75,60 Kč/směna. Tento příspěvek …

Nové sazby od 1.1.2021

Od 1.1.2021 se mění výše minimální mzdy, které bude 15 200,–Kč/měs. nebo 90,50 Kč/hod. Min. sociální pojištění pro živnostníky bude 2 588,– Kč/měs. a min. nemocenské (je dobrovolné pro OSVČ) bude 147,–Kč/měs. Min. zdravotní pojištění pro živnostíky bude 2 393,–Kč/měs. a pro osoby bez zdanitelných příjmů 2 052,–Kč/měs. Rozhodný příjem …

Paušální daň pro OSVČ

Paušální daň již podepsal prezident a finanční správa proto zveřejnila formulář oznámení o vstupu do paušálního režimu a začala tak přijímat oznámení o vstupu do paušálního režimu. Kdo chce do paušálního režimu vstoupit pro rok 2021, musí toto oznámení podat nejpozději 10.1.2021.Paušální daň je hrazena formou měsíčních paušálních záloh (pro rok 2021 ve …