Dohody o provedení práce (DPP) od 1.7.2024

K 1.7.2024 vzniká nová povinnosti a to oznámit stávající DPP (a samozřejmě pak i všechny nové DPP vznikající od 1.7.2024) správě sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel bude mít povinnost každý měsíc sdělovat seznam všech zaměstnanců na DPP včetně výše jejich příjmu – do 20. dne následujícího měsíce, poprvé za měsíc červenec 2024 do …

Daňové novinky od 1.1.2024

Od roku 2024 se zavádí hranice pro osvobození nepeněžních benefitů ve výši poloviny průměrné mzdy. Pro rok 2024 tak bude možné v úhrnu osvobodit tyto benefity do částky 21 983 Kč ročně. Jde o zboží a služby zdravotního a léčebného charakteru, vzdělávací služby, vstupné do sportovních zařízení, vstupné na kulturní akce, …

ZMĚNY K 1.1.2024 PRO EKONOMICKÉ SUBJEKTY

 Pro OSVČ:  min. záloha na zdravotní pojištění se zvyšuje na 2 968,–Kč, min. záloha na sociální pojištění se zvyšuje na 3 852 Kč měsíčně a dobrovolné nemocenské pojištění se zvyšuje na 216 Kč. Paušální daň: Od 1.1.2024 se zvyšují sazby paušální daně pro všechna 3 pásma: 1. ve výši 7 498,-Kč, 2. ve výši 16 745,–Kč a 3. ve výši 27 139,–Kč

Rozhodná částka pro účast na pojištění u DPP je dle návrhu stanovena pro rok 2024:

Pro všechny DPP u jednoho zaměstnavatele bude pojištění hrazeno od výdělku ve výši 25 % průměrné mzdy (aktuálně by to odpovídalo současnému limitu 10 000 Kč) Pro minimálně dvě DPP u různých zaměstnavatelů bude pojištění hrazeno od výdělku ve výši 40 % průměrné mzdy (aktuálně cca 16 100 Kč) Po překročení uvedených limitů bude …

Tiché víno

Tiché víno obecně předmětem spotřební daně je, ale doteď ho za zákonem stanovených podmínek (s hodnotou bez DPH do 500 Kč) bylo možné do daňových výdajů jako dar na reprezentaci zahrnout na rozdíl od dalších plnění, která předmětem spotřební daně jsou (např. pivo, lihoviny apoO Tiché víno bude nedaňovým nákladem od zdaňovacího …

sleva 5% na sociálním pojištění

Slevy na pojistném S účinností od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel za vyjmenovaný okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném (dále jen „sleva“) za kalendářní měsíc. Nárok na slevu za kalendářní měsíc má zaměstnavatel za zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru (okruh zaměstnanců je zvolen tak, aby se jednalo …

Povinný podíl ZTP zaměstnanců činí 4 % u zaměstnavatelů nad 25 zaměstnanců.

zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. (1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b), se do …

Změny k 1.1.2023 pro ekonomické subjekty

Pro zaměstnavatele:   min. mzda činí 17 300,–Kč/měsíc, nebo 103,80 Kč/hod. Stravenkový paušál lze navýšit až na 107,10 Kč za odpracovanou směnu zaměstnance, minimálně po odpracování 3 hodin denně.Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění pro rok 2023 se zvyšuje z původních 3500 Kč na 4000 Kč měsíčně Pro OSVČ:  min. záloha na zdravotní pojištění se zvyšuje na 2 722,–Kč min. záloha na sociální pojištění se zvyšuje na 2 944 Kč měsíčně a dobrovolné nemocenské pojištění se zvyšuje na 168 Kč paušální daň pro rok 2023 činí v 1. pásmu 6 208,–Kč  Ostatní: …