• Pro všechny DPP u jednoho zaměstnavatele bude pojištění hrazeno od výdělku ve výši 25 % průměrné mzdy (aktuálně by to odpovídalo současnému limitu 10 000 Kč)
 • Pro minimálně dvě DPP u různých zaměstnavatelů bude pojištění hrazeno od výdělku ve výši 40 % průměrné mzdy (aktuálně cca 16 100 Kč)
 • Po překročení uvedených limitů bude muset zaměstnavatel za zaměstnance na DPP odvést sociální a zřejmě i zdravotní pojištění
 • Zaměstnavateli by měla vzniknout nová ohlašovací povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ):
  • přihláška do registru ve lhůtě 8 kalendářních dnů
  • sdělit osobní údaje a zúčtované příjmy za kalendářní měsíc svých zaměstnanců na DPP
  • Na základě poskytnutých údajů systém ČSSZ vyhodnotí, zda zaměstnanec v daném kalendářním měsíci dosáhl rozhodného příjmu. Pokud ano, ČSSZ informuje všechny dotčené zaměstnavatele, kterým tím vzniká povinnost odvodů na sociálním pojištění z odměny těchto zaměstnanců
 • Návrh novely také počítá s postihem zaměstnance za neoznámení dalších DPP svému zaměstnavateli, kdy v úhrnu dojde k překročení rozhodného příjmu
 • Povinnost odvádět veškeré pojistné ze všech svých DPP by tak měla přejít na zaměstnance namísto zaměstnavatelů, tzn. zaměstnanec se stane sám plátcem pojistného ve výši 31,9 % z vyměřovacího základu, z toho 2,7 % na nemocenské pojištění, 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti
 • Návrh novely dále zavádí účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Před novelou zákona bylo odváděno pojistné zaměstnavatelem ve výši 2,1 % z vyměřovacího základu zaměstnance, přičemž nově by k dosavadní výši ještě odváděl 0,6 % zaměstnanec a celkově by se tak odvádělo pojistné ve výši 2,7 %