• Vedení účetnictví a daňové evidence

Externí vedení účetnictví, zpracování roční účetní závěrky a inventarizace zůstatků na účtech, příprava výkazů, vedení daňové evidence pro zjištění základu daně z příjmů fyzických osob.

  • Daňová přiznání

V rámci vedení účetnictví, nebo daňové evidence pro naše klienty připravíme a podáme daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, intrastat, daňové přiznání k dani z příjmů fyzických, nebo právnických osob včetně všech příloh. Vyhotovíme i daňové přiznání k silniční dani, vyúčtování daně ze závislé činnosti, srážkové daně. Ručíme za námi vypracované daňové přiznání i za jeho včasné podání příslušnému správci daně.

  • Zpracování mezd

Zpracováváme veškerou mzdovou agendu: zpracování mezd, výpočet mezd, přihlašování a odhlašování zaměstnanců, příprava měsíčních hlášení a komunikace s příslušnými úřady, účast na kontrolách zdravotního i sociálního pojištění, správa a evidence mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění.

  • Účetní a daňové konzultace

Poskytujeme konzultační služby k optimalizaci daňové povinnosti, k řešení účetních a daňových problémů. Prodlužujeme lhůtu pro podání daňových přiznání.