Tiché víno obecně předmětem spotřební daně je, ale doteď ho za zákonem stanovených podmínek (s hodnotou bez DPH do 500 Kč) bylo možné do daňových výdajů jako dar na reprezentaci zahrnout na rozdíl od dalších plnění, která předmětem spotřební daně jsou (např. pivo, lihoviny apoO

Tiché víno bude nedaňovým nákladem od zdaňovacího období, které začne běžet po 1. 1. 2024.