Jednou z legislativních změn je omezení práce během evidence na úřadu práce, tedy takzvaný výkon nekolidujícího zaměstnání. Lidé vedení v evidenci na úřadu práce si mohou nyní vydělat stále maximálně polovinu minimální mzdy, ale musejí již pracovat pouze na pracovní smlouvu, nebo dohodu o pracovní činnosti (nelze na dohodu o provedení práce). Ode dne nabytí účinnosti zákona poběží tříměsíční přechodné období, ve kterém bude práce na dohodu o provedení práce tolerována všem, kteří dohodu podepsali ještě před 29. červencem.

Během výkonu nekolidujícího zaměstnání nelze pobírat podporu v nezaměstnanosti. V praxi si tedy touto formou přivydělávají zejména uchazeči o zaměstnání, kteří již na podporu nemají nárok z důvodu uplynutí podpůrčí doby.