Pro OSVČ: 

min. záloha na zdravotní pojištění se zvyšuje na 2 968,–Kč, min. záloha na sociální pojištění se zvyšuje na 3 852 Kč měsíčně a dobrovolné nemocenské pojištění se zvyšuje na 216 Kč.

Paušální daň:

Od 1.1.2024 se zvyšují sazby paušální daně pro všechna 3 pásma: 1. ve výši 7 498,-Kč, 2. ve výši 16 745,–Kč a 3. ve výši 27 139,–Kč