Od roku 2024 se zavádí hranice pro osvobození nepeněžních benefitů ve výši poloviny průměrné mzdy. Pro rok 2024 tak bude možné v úhrnu osvobodit tyto benefity do částky 21 983 Kč ročně. Jde o zboží a služby zdravotního a léčebného charakteru, vzdělávací služby, vstupné do sportovních zařízení, vstupné na kulturní akce, zájezdy na dovolenou atd. Pokud benefity přesáhnout tento limit, bude jejich hodnota podléhat dani ze závislé činnosti a povinnému pojistnému. Nepeněžní benefity poskytnuté do limitu budou daňově neuznatelným nákladem pro zaměstnavatele, ale nad nadlimitní náklady budou pro zaměstnavatele daňově uznatelné.

Daň z příjmů právnických osob

Zvýší se ze současných 19 % na 21%.
Daňová uznatelnost nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely se omezuje na první 2 miliony Kč z ceny vozu.

Daň z příjmů fyzických osob

Sleva na dani na manželku/manžela se nově omezí výhradně na manžela/manželku pečující o dítě do 3 let věku.

Zrušení školkovného.

Zrušení slevy na dani na studenta.
Posun prahu 23% daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy.
Zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům.

Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci.

Zrušení odpočtu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání.

Snížení limitu pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her z 1 mil. na 50 000 Kč.

Daň z přidané hodnoty

Redukce počtu sazeb DPH na základní 21 % a sníženou 12 %. Přesunutí vybraného zboží a služeb ze snížené do základní sazby DPH.

Sjednocením snížených sazeb DPH ve výši 12 % se současně sníží DPH u řady aktuálně citlivého zboží a služeb jako např. u potravin bez nápojů, vybraných léků či farmaceutických výrobků, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb. Speciální položkou jsou knihy, které nebudou DPH vůbec zatíženy, a bude na ně aplikována nulová sazba.

Do základní sazby DPH 21 % se přesunou: kadeřnické a holičské služby, točené pivo, služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce, palivové dřevo, noviny. Ostatní položky z některé ze dvou snížených sazeb zůstávají ve sjednocené snížené sazbě 12 %.

Ze základní do snížené sazby DPH se přesouvá pouze příležitostná hromadná autobusová doprava osob. Tištěné noviny budou daněny 12% sazbou DPH, stejně jako časopisy.

Nemocenské pojištění pro zaměstnance

Znovuzavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 %.

Daň z nemovitých věcí

Sazby daně z nemovitých věcí se zvýší přibližně na 1,8 násobek. Veškerý výnos daně zůstane obcím.