S účinností od 1.2.2018 lze čerpat novou nemocenskou dávku tzv. otcovskou (dávka otcovské poporodní péče). Tuto nemocenskou dávku bude možné čerpat po dobu 2 týdnů s tím, že nástup lze stanovit nejpozději k datu 6 týdnů po narození dítěte.

Výše otcovské činí, stejně jako u mateřské (peněžité pomoci v mateřství), 70 % denního vyměřovacího základu.