Podle zákona o DPH ji musí odvádět dodavatelé a registrovaní plátci DPH, kteří ji ale pochopitelně přeúčtovávají svým odběratelům – spotřebitelům.

Sazby DPH

Daň z přidané hodnoty má v Česku tři sazby:

  • 21 % – základní sazba DPH, které podléhá naprostá většina zboží a služeb
  • 15 % – první snížená sazba, podléhají jí například potraviny a některé zdravotnické pomůcky, ze služeb pak hromadná doprava, zdravotnické a pečovatelské služby a další. Kompletní výčet obsahuje příloha 2 a 3 zákona o dani z přidané hodnoty.
  • 10 % – druhá snížená sazba, kterou je zatížena kojenecká výživa, léky, knihy a hudebniny

Od daně z přidané hodnoty jsou osvobozeny některé poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční a pojišťovací služby, zdravotnictví, sociální péče či výchova a vzdělávání; kompletní výčet najdete v § 51 zákona o dani z přidané hodnoty.

Když je v ceně výrobku započítána spotřební daň, platí se DPH i z ní.