Rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění se zvýší z  3.500 Kč od 1.1.2023 na 4.000 Kč.

48násobek průměrné mzdy je v roce 2022 ve výši 1.867.728 Kč (pro rok 2023 půjde o částku 1.935.552 Kč) –je např. hranicí pro 23% progresivní sazbu daně z příjmů fyzických osob.

Minimální výše záloh OSVČ na zdravotní pojištění od příštího roku stoupne na 2.722 Kč (letos to bylo 2.627 Kč) a minimální výše záloh OSVČ s hlavní činností na důchodové pojištění stoupne na 2.944 Kč (z letošních 2.841 Kč).

Měsíční platba u OSVČ v paušálním režimu letos činí 5.944 Kč a od ledna 2023 stoupne na 6.208 Kč. Návrh daňového balíčku 2023 obsahuje rozšíření stávajícího systému paušální daně se zavedením 3 pásem paušální daně – současnému systému podle návrhu nové úpravy by odpovídalo 1. pásmo s měsíční zálohou 6.208 Kč; 1. pásmo je navrženo např. pro:

  • řemeslníky nebo zemědělce s příjmy, ze kterých je možné uplatňovat procentuální výdaje ve výši 80 %, za kalendářní rok do 2 mil. Kč
  • živnostníky s příjmy, ze kterých je možné uplatňovat procentuální výdaje ve výši 60 % (např. ze živnosti „vedení účetnictví a daňové evidence“), za kalendářní rok do 1,5 mil. Kč
  • OSVČ s příjmy, ze kterých je možné uplatňovat procentuální výdaje ve výši 40 % (např. z daňového poradenství nebo auditu), za kalendářní rok do 1,5 mil. Kč