K 1.7.2024 vzniká nová povinnosti a to oznámit stávající DPP (a samozřejmě pak i všechny nové DPP vznikající od 1.7.2024) správě sociálního zabezpečení.

Zaměstnavatel bude mít povinnost každý měsíc sdělovat seznam všech zaměstnanců na DPP včetně výše jejich příjmu – do 20. dne následujícího měsíce, poprvé za měsíc červenec 2024 do 20. 8. 2024. 

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají jen zaměstnance na DPP se nejpozději do 30. 7. 2024 musí přihlásit do registru zaměstnavatelů a bude je mu přidělen variabilní symbol pro správu sociálního zabezpečení.

Jinak se do 31.12.2024 nic nemění. Pokud zaměstnanec na DPP bude mít příjem do 10 tis. Kč měsíčně a celoroční rozsah odvedené práce do 300 hodin, pak se za něj nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění.

Od 1.1.2025 budou další změny u DPP, ale ty ještě nejsou přesně známy. Pravděpodobně se příjem osvobozený od sociálního a zdravotního pojištění zvedne na 10 500,–Kč (ze stávajících 10 000,–Kč) a pro prvního zaměstnavatele zaměstnance na DPP se tak nebude nic měnit. Druhý zaměstnavatel zaměstnance na DPP pak bude muset hlídat limit pro souběh DPP, při převýšení součtu DPP (zatím návrh 17 500,–Kč) bude muset tento druhý zaměstnavatel za zaměstnance na DPP odvádět sociální a zdravotní pojištění.